Afärsområden

Affärsområden

KYLA


Inom området kyla så gör vi allt mellan att hålla ert hus svalt och skönt varma sommardagar till att frysa ner mat till de största restaurangerna.

StorkökI nom området kyla så gör vi allt mellan att hålla ert hus svalt och skönt varma sommardagar till att frysa ner mat till de största restaurangerna.Vi har, som inom våra andra områden både leverans, instalation samt service även av kyla och storkök.


VÄRMEPUMPAR


Vi säljer, projekterar, installerar och servar komfortkyla, kommersiell kyla, värmepumpar och mobilkyla, åt butik, industri, kontor, restaurang och privatpersoner. Vi värnar om miljön i det stora såväl som i det lilla. Därför tycker vi det är viktigt att de värme och kylanläggningar vi installerar är både miljövänliga och energisnåla

RÖRMOKARE


Våra utbilldade rörmokare lagar och installerar VVS-anläggningar i privata hus samt större byggnader. Inget projekt är för strort eller krävande för oss.

STORKÖK


Inom området kyla så gör vi allt mellan att hålla ert hus svalt och skönt varma sommardagar till att frysa ner mat till de största restaurangerna.Vi har, som inom våra andra områden både leverans, instalation samt service även av kyla och storkök.


VENTILATION


Visste du att 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi?Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får dessa sjukdomar. Vi vill gärna hjäpa dig att få en bättre luftning i ditt hem eller din lokal. Vi både levererar samt instalerar all venteltion efter era önskemål, såväl i hemmet som på det nya hotellet som ska byggas.


STYR & REGLER


Styr- och reglersystem handlar om att påverka omgivningen och förekommer nästan överallt i samhället.Denna påverkan kan vara antingen direkt i ett styrsystem eller indirekt via ett automatiskt reglersystem. Vi instalerar efter era önskemål för att både minska era utgifter samt att göra det mycket enklare med rörelsesensorer.